Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322

JGLOBAL_ARTICLES

Trung tâm Đào tạo - Viện Toán học
18 - Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel. 84.4.37560940, Fax. 84.4.37564303, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.LAST_UPDATED2