TIN TỨC

Tên đề tài: Các chặn cho hệ số Hilbert của modun đối với iđêan tham số trên vành địa phương

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 9 46 01 04.

Thời gian: 14h00, thứ Tư, ngày 26/2/2020

Địa điểm: Phòng 201- Viện Toán học

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự


LAST_UPDATED2
Tên đề tài: Ổn định hữu hạn thời gian cho hệ phương trình vi phân suy biến có trễ

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Mã số: 9 46 01 03.

Thời gian: 9h00, thứ Tư, ngày 26/2/2020

Địa điểm: Phòng 201- Viện Toán học

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự

LAST_UPDATED2
Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh: Dương Thị Kim Huyền

Tên đề tài: Stability of some constraint systems and optimization problems

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 9 46 01 12.

Thời gian: 14h00, thứ Ba, ngày 14/1/2020

Địa điểm: Phòng 301, nhà A5 - Viện Toán học

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự

LAST_UPDATED2