TIN TỨC

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho NCS Hoàng Ngọc Yến

Tên đề tài: Về hệ số Hilbert, phân tích nhân tử của ma trân và môđun Cohen-Macaulay

Ngành: Đại số và lý thuyết số

Thời gian: 14h00, thứ Tư, ngày 27/12/2023

Địa điểm: Phòng 201 – Viện Toán học

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho NCS Nguyễn Thanh Nga

Tên đề tài: Lý thuyết phân tích sống sót và một số vấn đề về tuổi thọ trung bình

Ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Thời gian: 14h30, thứ Tư, ngày 20/12/2023

Địa điểm: Phòng 201 – Viện Toán học

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho NCS Phạm Thị Hương

Tên đề tài: Ổn định và điều khiển một số lớp hệ phương trình suy biến có trễ 

Ngành: Toán ứng dụng

Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 24/11/2023

Địa điểm: Phòng 201 – Viện Toán học

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2