TIN TỨC

Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ đợt 1 năm 2018. Nội dung cụ thể xem tại đây


LAST_UPDATED2
Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2018. Nội dung cụ thể xem tại đâyLAST_UPDATED2

Viện Toán học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt I năm 2018 với các thông tin cụ thể như sau.
I. Chuyên ngành đào tạo
07 chuyên ngành

Đại số và Lý thuyết số Mã số: 62 46 01 04
Toán giải tích Mã số: 62 46 01 02
Hình học và tôpô Mã số: 62 46 01 05
Phương trình vi phân và tích phân Mã số: 62 46 01 03
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Mã số: 62 46 01 06
Toán ứng dụng Mã số: 62 46 01 12
Cơ sở toán học cho tin học Mã số: 62 46 01 10

Số lượng nghiên cứu sinh và cán bộ có thể nhận hướng dẫn ở từng chuyên ngành được nêu chi tiết trong phụ lục đi kèm thông báo này.
II. Thời gian, hình thức và phương thức tuyển sinh
1. Thời gian:
- Hạn nộp hồ sơ: Tạm thu đến hết ngày 20 tháng 03 năm 2018.
- Thời gian xét tuyển: Dự kiến vào đầu tháng 04 năm 2018.
- Thời gian công bố kết quả tuyển chọn: Sau 15 ngày kể từ ngày xét tuyển.
- Thời gian gửi giấy nhập học: 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả tuyển chọn.
- Lệ phí đăng ký dự tuyển: 600.000đ/hồ sơ.

Thông tin chi tiết xem tại đây


LAST_UPDATED2