TIN TỨC

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho NCS: Nguyễn Việt Phương

Tên đề tài: Một số vấn đề của lý thuyết Nevanlinna và ứng dụng trong phương trình vi phân

Chuyên ngành: Toán giải tích

Thời gian: 14h00, thứ Tư, ngày 20/7/2022

Địa điểm: Phòng 201 – Viện Toán học

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2
Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho NCS: Phan Thanh Hồng

Tên đề tài: Some qualitative problems of nonautonomous stochastic differential equations driven by fractional brownian montions

Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Thời gian: 14h00, thứ Hai, ngày 20/6/2022

Địa điểm: Hội trường 301 – Viện Toán học

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2

Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành thông báo số 136/TB-HVKHCN ngày 25/4/2022 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022. 

Tổng số: 313 chỉ tiêu

Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 15/8/2022

Thời gian thi dự kiến: Ngày 10-11/9/2022 (Thứ Bảy, Chủ Nhật)

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2