TIN TỨC

Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2018. Nội dung cụ thể xem tại đâyLAST_UPDATED2

Viện Toán học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt I năm 2018 với các thông tin cụ thể như sau.
I. Chuyên ngành đào tạo
07 chuyên ngành

Đại số và Lý thuyết số Mã số: 62 46 01 04
Toán giải tích Mã số: 62 46 01 02
Hình học và tôpô Mã số: 62 46 01 05
Phương trình vi phân và tích phân Mã số: 62 46 01 03
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Mã số: 62 46 01 06
Toán ứng dụng Mã số: 62 46 01 12
Cơ sở toán học cho tin học Mã số: 62 46 01 10

Số lượng nghiên cứu sinh và cán bộ có thể nhận hướng dẫn ở từng chuyên ngành được nêu chi tiết trong phụ lục đi kèm thông báo này.
II. Thời gian, hình thức và phương thức tuyển sinh
1. Thời gian:
- Hạn nộp hồ sơ: Tạm thu đến hết ngày 20 tháng 03 năm 2018.
- Thời gian xét tuyển: Dự kiến vào đầu tháng 04 năm 2018.
- Thời gian công bố kết quả tuyển chọn: Sau 15 ngày kể từ ngày xét tuyển.
- Thời gian gửi giấy nhập học: 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả tuyển chọn.
- Lệ phí đăng ký dự tuyển: 600.000đ/hồ sơ.

Thông tin chi tiết xem tại đây


LAST_UPDATED2
Trung tâm Đào tạo sau đại học sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Phòng của nghiên cứu sinh Tạ Thị Huyền Trang vào
Thời gian: 9h00, thứ Ba, ngày 26/12/2017
Địa điểm: Phòng 201, nhà A5, Viện Toán học
Đề tài: Bài toán tối ưu hệ phương trình vi phân điều khiển có trễ 
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Mã số: 9 46 01 12
LAST_UPDATED2