TIN TỨC

Trong khuôn khổ Đề án hỗ trợ Đào tạo Thạc sỹ ngành toán ứng dụng của Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VINIF) năm 2022, Viện Toán học thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của các bộ Viện Toán học:

1. Đối tượng và mục đích

Đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp đại học.  

Mục đích: Xây dựng kiến thức nền tảng chuẩn bị cho các bậc học cao hơn và tìm hiểu các hướng nghiên cứu và ứng dụng toán học.

2. Quyền lợi và kinh phí đề tài

Quyền lợi

- Được tham gia học tập và thực tập nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của cán bộ Viện Toán học;

- Các học viên có thành tích học tập và nghiên cứu tốt được xem xét tài trợ nghiên cứu khoa học thông qua các Đề tài tài năng trẻ của Trung Tâm Nghiên cứu và Đào tạo Toán học Quốc tế dưới sự bảo trợ của UNESCO; được giới thiệu xin tài trợ học bổng của Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VINIF) cho bậc Thạc sĩ trong khuôn khổ thỏa thuận tài trợ của VINIF cho chương trình Thạc sỹ Toán ứng dụng của Viện Toán học cho đợt xét năm 2023.

Kinh phí: Tối đa 50 triệu đồng/đề tài

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho NCS: Lê Viết Cường

Tên đề tài: Bài toán gán phổ nhị phân mũ và tuyến tính hóa cho hệ động lực không ôtônôm

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Thời gian: 09h30, thứ Năm, ngày 11/8/2022

Địa điểm: Hội trường 301 – Viện Toán học

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho NCS: Trần Thị Gia Lâm

Tên đề tài: Đặc trưng các bất biến của đường cong đơn thức xạ ảnh

Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số

Thời gian: 09h30, thứ Sáu, ngày 05/8/2022

Địa điểm: Phòng 201 – Viện Toán học

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2