TIN TỨC

Học viên: Lê Thành Huế

Tên luận văn: Đại số đường Leavitt hữu hạn chiều

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Thời gian: 14h00, thứ 4, ngày 23/5/2018

Địa điểm: Phòng 201, Nhà A5, Viện Toán họcLAST_UPDATED2
Viện Toán học tổ chức thi xét tuyển NCS đợt I/2018. Cụ thể như sau:
Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
Thời gian: 14h00, thứ 5, ngày 3/5/2018
Thí sinh dự thi: Trương Thị Hiền
Tên hướng nghiên cứu: Lũy thừa hình thức của các Idean hình thức
Địa điểm thi: Phòng 201, Viện Toán học.


LAST_UPDATED2
Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ đợt 1 năm 2018. Nội dung cụ thể xem tại đây


LAST_UPDATED2