TIN TỨC

Trung tâm Đào tạo sau đại học tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Phòng của nghiên cứu sinh Thái Thị Kim Chung:

Thời gian: 14h00, thứ Tư, ngày 25/7/2018

Địa điểm: Phòng 201, nhà A5, Viện Toán học

Đề tài: Các bài toán biên cho Phương trình kiểu Monge-Ampère Elliptic

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Mã số: 9 46 01 03


LAST_UPDATED2
Trung tâm Đào tạo sau đại học tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Phòng của nghiên cứu sinh Đặng Văn Đoạt:

Thời gian: 14h00, thứ Hai, ngày 02/7/2018

Địa điểm: Phòng 201, nhà A5, Viện Toán học

Đề tài: Một số ứng dụng của đa diện Newton của hàm đa thức

Chuyên ngành: Toán Giải tích

Mã số: 9 46 01 02


LAST_UPDATED2
Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đại Dương

Đề tài: Đối ngẫu Tannaka trên vành Dedekind và ứng dụng

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 9 46 01 04.

Thời gian: 14h00, thứ Hai, ngày 11/6/2018

Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.


LAST_UPDATED2