TIN TỨC

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học: Lê Trung Dũng

Tên đề tài: Ma trận nghịch đảo suy rộng và ứng dụng giải phương trình vi phân đại số

Thời gian: 14h00, thứ Hai, ngày 20/5/2019

Địa điểm: Phòng 201- Viện Toán học

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự


LAST_UPDATED2
Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho nghiên cứu sinh: Phùng Minh Đức

Tên đề tài: Các phương pháp giải một số lớp bài toán cân bằng với tính đơn điệu và tính lồi nới lỏng

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 9 46 01 12.

Thời gian: 14h00, thứ Tư, ngày 15/5/2019

Địa điểm: Phòng 201- Viện Toán học

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dựLAST_UPDATED2
Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Thu Hằng

Tên đề tài: Dáng điệu tiệm cận của một số bất biến của lũy thừa các Iđêan cạnh

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 9 46 01 04.

Thời gian: 9h00, thứ Năm, ngày 9/5/2019

Địa điểm: Phòng 201- Viện Toán học

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự

LAST_UPDATED2