TIN TỨC

Viện toán học tuyển sinh đào tạo tiến sĩ theo 3 hình thức sau:

-         Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ hệ chính quy

-         Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 (Đào tạo trong nước)

-         Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 (Đào tạo theo phương thức phối hợp với các trường Đại học nước ngoài)

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức buổi đánh giá bảo vệ đề cương nghiên cứu cho các thí sinh tham dự kỳ tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 3/2013 của Viện Toán học đăng ký  các chuyên ngành Đại sốGiải tích như sau:

1. Thí sinh: Nguyễn Lương Thái Bình

Hướng nghiên cứu: Lý thuyết biễu diễn của siêu đại số Lie gl(m\n)

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

2. Thí sinh: Đặng Văn Đoạt
Hướng nghiên cứu: Biểu diễn tổng bình phương, bài toán Moment và ứng dụng vào tối ưu đa thức

Chuyên ngành: Toán giải tích
Thời gian: Bắt đầu 14h00, thứ 5 ngày 04/04/2013. 

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.
LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức buổi đánh giá bảo vệ đề cương nghiên cứu cho các thí sinh tham dự kỳ tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 3/2013 của Viện Toán học đăng ký chuyên ngành Toán ứng dụng như sau:

1. Thí sinh: Phùng Minh Đức

Hướng nghiên cứu: Các phương pháp giải một số lớp bài toán cân bằng với tính đơn điệu và tính lồi nới lỏng

2. Thí sinh: Nguyễn Thị Vân Hằng
Hướng nghiên cứu: Điều kiện tối ưu và phương pháp số giải một lớp các bài toán tối ưu không khả vi.

Thời gian: Bắt đầu 14h00, thứ 6 ngày 29/03/2013.
Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.
LAST_UPDATED2