TIN TỨC

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh Dương Thị Việt An

Đề tài
: Subdifferentials of Optimal Value Functions in Parametric Convex Optimization Problems (Dưới vi phân của hàm giá trị tối ưu trong các bài toán tối ưu lồi có tham số)

Người hướng dẫn
: GS TSKH Nguyễn Đông Yên

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 9 46 01 12

Thời gian: 14h00, thứ Năm, ngày 30/8/2018

Địa điểm: Hội trường 301, Viện Toán học.

  
LAST_UPDATED2

Viện Toán học Thông báo tuyển sinh  đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018. Nội dung chi tiết xem tại đây 


LAST_UPDATED2

Viện Toán học kết hợp với Học viện Khoa học và Công nghệ Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2018. Nội dung chi tiết xem tại đây

Chuyên ngành tuyển sinh và môn thi tuyển: Xem tại đây

Đề cương thì tuyển cao học môn Đại số và Giải tích: Xem tại đây


LAST_UPDATED2