TIN TỨC

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho NCS: Phạm Thanh Tâm

Tên đề tài: Về liên thông kì dị chính qui trên lược đồ trên một vành

Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số

Thời gian: 09h00, thứ Ba, ngày 14/02/2023

Địa điểm: Phòng 201 – Viện Toán học

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho NCS: Trần Thị Gia Lâm

Tên đề tài: Đặc trưng các bất biến của đường cong đơn thức xạ ảnh

Chuyên ngành: Đại số và lí thuyết số

Thời gian: 14h00, thứ Năm, ngày 23/02/2023

Địa điểm: Hội trường 301 – Viện Toán học

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2

Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 347/TB-HVKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2022 về việc kéo dài thời gian thu hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 đến hết ngày 09/9/2022.
Thời gian thi dự kiến: 01-02/10/2022 (Thứ Bảy, Chủ Nhật)

Hình thức thi:

  • Môn cơ bản: Thi vấn đáp
  • Môn cơ sở: Thi vấn đáp
  • Môn tiếng Anh: Thi viết

Thông tin chi tiết xem tại đây.


LAST_UPDATED2