TIN TỨC

Học viện Khoa học và Công nghệ (KHCN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2022, như sau

Tổng số: 360 chỉ tiêu

Thời gian thi dự kiến: Ngày 23-24/04/2022 (Thứ Bảy, Chủ Nhật)

Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển kết hợp xét hồ sơ

Hình thức tuyển sinh: Thi trực tiếp hoặc trực tuyến (tùy thuộc tình hình thực tế)

Thông tin chi tiết xem tại đây.LAST_UPDATED2
Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho NCS: Lê Viết Cường

Tên đề tài: Lý thuyết định tính hệ động lực không ôtônôm

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 07/1/2022

Địa điểm: Phòng 201 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Vũ Ngọc Phát (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Lê Hải Yến (Viện Toán học, Thư ký HĐ); TS. Hoàng Thế Tuấn (Viện Toán học, Phản biện); PGS.TS. Trần Đình Kế (Đại học Sư phạm Hà Nội, Phản biện); TS. Hà Phi (Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên HĐ); PGS.TS. Đỗ Đức Thuận (Đại học Bách khoa Hà Nội, Ủy viên HĐ); PGS.TSKH. Đoàn Thái Sơn (Viện Toán học, Ủy viên HĐ).

Thành phần tham dự trực tuyến: TS. Hà Phi (Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Đường link bảo vệ trực tuyến: https://meet.google.com/fji-wnov-bgj?pli=1&authuser=1

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2
Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho NCS: Phong Thị Thu Huyền

Tên đề tài: Shortest paths along a sequence of line segments and connected orthogonal convex hulls

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Thời gian: 09h30, thứ Tư, ngày 05/1/2022

Địa điểm: Hội trường 301 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Nguyễn Đông Yên (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Lê Xuân Thanh (Viện Toán học, Thư ký HĐ); GS.TSKH. Lê Dũng Mưu (Đại học Thăng Long, Phản biện); PGS.TS. Nguyễn Trung Thành (Đại học Phenikaa, Phản biện); PGS.TS. Nguyễn Năng Tâm (Đại học Duy Tân, Phản biện); PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy (Đại học Bách khoa Hà Nội, Ủy viên HĐ); PGS.TS. Trương Xuân Đức Hà (Đại học Thăng Long, Ủy viên HĐ).

Thành phần tham dự trực tuyến: PGS.TS. Trương Xuân Đức Hà (Ủy viên Hội đồng - Đại học Thăng Long).

Đường link bảo vệ trực tuyến: https://meet.google.com/enj-rczz-rub?pli=1&authuser=1

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.LAST_UPDATED2