TIN TỨC

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp phòng cho nghiên cứu sinh Bùi Thế Hùng

Tên đề tài

Bài toán bao hàm thức tựa biến phân và ứng dụng

Chuyên ngành: Toán giải tích

Mã số: 62 46 01 02

Thời gian:9h00’ thứ năm, ngày 12/09/2013

Địa điểm: Hội trường 201- Viện Toán học

 

Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự

LAST_UPDATED2
Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Xuân Dũng.
Tên đề tài: Chặn trên chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 62 46 01 04

Thời gian:9h00’ thứ bảy, ngày 17/08/2013

Địa điểm: Hội trường 301, Viện Toán học.

Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự
LAST_UPDATED2
Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp phòng cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thu Hương

Tên đề tài

Tính toán tổ hợp và cấu trúc đại số của một số hệ động lực rời rạc

Chuyên ngành: Cơ sở toán học cho tin học

Mã số: 62 46 01 10

Thời gian: 14h00’ thứ năm, ngày 26/09/2013

Địa điểm: Hội trường 201- Viện Toán học

 

 

   Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự

LAST_UPDATED2