TIN TỨC

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho NCS: Nguyễn Việt Phương

Tên đề tài: Một số vấn đề của lý thuyết Nevanlinna và ứng dụng cho đa thức vi phân

Chuyên ngành: Toán giải tích

Thời gian: 09h30, thứ Hai, ngày 27/3/2023

Địa điểm: Hội trường 301 – Viện Toán học

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho NCS: Trương Thị Hiền

Tên đề tài: Lũy thừa hình thức của các Iđêan đơn thức

Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số

Thời gian: 15h30, thứ Năm, ngày 09/3/2023

Địa điểm: Phòng 201 – Viện Toán học

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho NCS: Võ Thị Trúc Giang

Tên đề tài: Copula của véc tơ ngẫu nhiên ổn định

Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Thời gian: 14h00, thứ Năm, ngày 02/3/2023

Địa điểm: Phòng 201 – Viện Toán học

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2