TIN TỨC

Viện Toán học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ dự bị nghiên cứu đợt II năm 2022 ở 07 ngành đào tạo: Đại số và lý thuyết số, Toán giải tích, Hình học và tôpô, Phương trình vi phân và tích phân, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Toán ứng dụng, Cơ sở toán học cho tin học.

Thông báo cụ thể, xin mời xem tại đây.


LAST_UPDATED2

Trong khuôn khổ Đề án hỗ trợ Đào tạo Thạc sỹ ngành toán ứng dụng của Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VINIF) năm 2022, Viện Toán học thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của các bộ Viện Toán học:

1. Đối tượng và mục đích

Đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp đại học.  

Mục đích: Xây dựng kiến thức nền tảng chuẩn bị cho các bậc học cao hơn và tìm hiểu các hướng nghiên cứu và ứng dụng toán học.

2. Quyền lợi và kinh phí đề tài

Quyền lợi

- Được tham gia học tập và thực tập nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của cán bộ Viện Toán học;

- Các học viên có thành tích học tập và nghiên cứu tốt được xem xét tài trợ nghiên cứu khoa học thông qua các Đề tài tài năng trẻ của Trung Tâm Nghiên cứu và Đào tạo Toán học Quốc tế dưới sự bảo trợ của UNESCO; được giới thiệu xin tài trợ học bổng của Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VINIF) cho bậc Thạc sĩ trong khuôn khổ thỏa thuận tài trợ của VINIF cho chương trình Thạc sỹ Toán ứng dụng của Viện Toán học cho đợt xét năm 2023.

Kinh phí: Tối đa 50 triệu đồng/đề tài

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho NCS: Lê Viết Cường

Tên đề tài: Bài toán gán phổ nhị phân mũ và tuyến tính hóa cho hệ động lực không ôtônôm

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Thời gian: 09h30, thứ Năm, ngày 11/8/2022

Địa điểm: Hội trường 301 – Viện Toán học

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2