TIN TỨC

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh: Vũ Thị Hướng

Tên đề tài: Some Parametric Optimizayion Problems in Mathematical Economics

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 9 46 01 12.

Thời gian: 15h00, thứ Sáu, ngày 22/5/2020

Địa điểm: Hội trường Tầng 5, nhà A6 - Viện Toán học

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dựLAST_UPDATED2
Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng

Tên đề tài: Một số bài toán điều khiển được vững của hệ động lực mô tả bởi phương trình vi phân có trễ

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Mã số: 9 46 01 03.

Thời gian: 14h00, thứ Năm, ngày 7/5/2020

Địa điểm: Tầng 5 nhà A6- Viện Toán học

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dựLAST_UPDATED2

Viện Toán học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ dự bị nghiên cứu đợt I năm 2020 ở 7 chuyên ngành đào tạo: Đại số và Lý thuyết số, Toán giải tích, Hình học và Tôpô, Phương trình vi phân và tích phân, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Toán ứng dụng, Cơ sở toán học cho tin học.

Thông báo cụ thể, xin mời xem tại đây.LAST_UPDATED2