TIN TỨC

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Oanh

       Đề tài: Data Assimilation in Heat Conduction

      Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

       Mã số: 62 46 01 03.
 
Thời gian: 14h00, thứ Hai, ngày 24/7/2017
Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thế Tuấn

       Đề tài: Về một số vấn đề định tính của hệ phương trình vi phân phân thứ

      Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

       Mã số: 62 46 01 03.
 
Thời gian: 14h00, thứ Hai, ngày 17/7/2017
Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2