TIN TỨC

Viện Toán học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiên sĩ đợt II năm 2021 ở 7 chuyên ngành đào tạo: Đại số và Lý thuyết số, Toán giải tích, Hình học và Tôpô, Phương trình vi phân và tích phân, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Cơ sở toán học cho tin học.
Nghiên cứu sinh xuất sắc của đợt xét tuyển có cơ hội tham gia và thực hiện các đề tài nghiên cứu được tài trợ bởi Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học, Viện Toán học với kinh phí lên đến 200 triệu/1 năm.

Thông báo cụ thể, xin mời xem tại đây.
 LAST_UPDATED2
Viện Toán học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ dự bị nghiên cứu đợt II năm 2021 ở 7 chuyên ngành đào tạo: Đại số và Lý thuyết số, Toán giải tích, Hình học và Tôpô, Phương trình vi phân và tích phân, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Toán ứng dụng, Cơ sở toán học cho tin học.Thông báo cụ thể, xin mời xem tại đây.
LAST_UPDATED2
Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho nghiên cứu sinh: Phan Thanh Hồng

Tên đề tài:  Phương trình vi phân ngẫu nhiên với nhiễu Brownian phân thứ: Cách tiếp cận giải tích phân thứ

Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Mã số: 9 46 01 06

Thời gian: 09h30, thứ Sáu, ngày 17/9/2021

Địa điểm: Hội trường 201 - Viện Toán học

Thành phần tham dự trực tuyến: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); TS. Lưu Hoàng Đức (Viện Toán học); PGS.TS. Ngô Hoàng Long (Đại học Sư phạm Hà Nội).

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm Google meet tại đường dẫn:

https://meet.google.com/cec-arwo-mmb?pli=1&authuser=2

Mọi hỗ trợ kỹ thuật kết nối và sử dụng phần mềm Google meet, xin vui lòng liên hệ cán bộ hỗ trợ kỹ thuật: Trần Văn Thành (0914858575).

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dựLAST_UPDATED2