__________________

Câu lạc bộ Toán học được Viện Toán học Việt Nam tổ chức cho học sinh trung học có năng khiếu về Toán. Mục đích của Câu lạc bộ là bồi dưỡng cho học sinh kiến thức, khả năng tư duy và diễn đạt toán học nhằm giúp học sinh học tập môn Toán tốt hơn.

Địa điểm: phòng 301, Viện Toán học

Liên hệ: mathclubATmath.ac.vn

 

 ___________________________

Đơn vị tài trợ

- Quỹ hỗ trợ Toán học, Viện Toán học

- Trung tâm giảng dạy Toán và Khoa học bằng tiếng Anh

Trường, lớp chuyên đề
Trường Đông Toán học 2015

 

1. Thông báo

Thông báo đợt I (5/12-9/12/2015)

Thông báo đợt II (10/12-14/12/2015)

 2.  Chương trình

Chương trình Trường đông Toán học - Đợt I

Chương trình Trường đông Toán học - Đợt II