__________________

Câu lạc bộ Toán học được Viện Toán học Việt Nam tổ chức cho học sinh trung học có năng khiếu về Toán. Mục đích của Câu lạc bộ là bồi dưỡng cho học sinh kiến thức, khả năng tư duy và diễn đạt toán học nhằm giúp học sinh học tập môn Toán tốt hơn.

Địa điểm: phòng 301, Viện Toán học

Liên hệ: mathclubATmath.ac.vn

 

 ___________________________

Đơn vị tài trợ

- Quỹ hỗ trợ Toán học, Viện Toán học

- Trung tâm giảng dạy Toán và Khoa học bằng tiếng Anh

Thông tin chi tiết
Chương trình Trường Xuân Toán học 2014

CHƯƠNG TRÌNH

TRƯỜNG XUÂN TOÁN HỌC 2014

Thời gian: từ ngày Chủ nhật 23/02 đến ngày thứ năm 27/02/2014

Địa điểm: Hội trường 301, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Chủ nhật, 23/02

8h00-11h30:  Thầy Nguyễn Chu Gia Vượng (Viện Toán học)

Nội dung: Đa thức bất khả quy.

13h30-17h00: Thầy Vũ Thế Khôi (Viện Toán học)

Nội dung: Hình học tổ hợp.

 

Thứ hai, 24/02

8h00-11h30:  Thầy Hà Huy Khoái (Viện Toán học)

Nội dung: Số học.

13h30-17h00:  Thầy Đoàn Trung Cường (Viện Toán học)

Nội dung: Đếm các đối tượng đối xứng.

 

Thứ ba, 25/02

8h00-11h30:  Thầy Hà Huy Khoái (Viện Toán học)

Nội dung: Số học.

13h30-17h00: Thầy Nguyễn Minh Hà (Trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội)

Nội dung: Hình học phẳng.

 

Thứ tư, 26/02

8h00-11h30:  Thầy Vũ Thế Khôi (Viện Toán học)

Nội dung: Hình học tổ hợp.

13h30-17h00:  Thầy Nguyễn Chu Gia Vượng (Viện Toán học)

Nội dung: Đa thức bất khả quy.

 

Thứ năm, 27/02

8h00-11h30:  Thầy Đoàn Trung Cường (Viện Toán học)

Nội dung: Đếm các đối tượng đối xứng.

13h30-17h00:  Thầy Nguyễn Minh Hà (Trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội)

Nội dung: Hình học phẳng.