__________________

Câu lạc bộ Toán học được Viện Toán học Việt Nam tổ chức cho học sinh trung học có năng khiếu về Toán. Mục đích của Câu lạc bộ là bồi dưỡng cho học sinh kiến thức, khả năng tư duy và diễn đạt toán học nhằm giúp học sinh học tập môn Toán tốt hơn.

Địa điểm: phòng 301, Viện Toán học

Liên hệ: mathclubATmath.ac.vn

 

 ___________________________

Đơn vị tài trợ

- Quỹ hỗ trợ Toán học, Viện Toán học

- Trung tâm giảng dạy Toán và Khoa học bằng tiếng Anh

Trường, lớp chuyên đề
Trường Xuân Toán học 2013 (28/3-31/3/2013)

1. Thông báo số 1

2. Bài giảng tại chuyên đề Tổ hợp, 3/2013

Nguyễn Chu Gia Vượng:
Số học của hệ số nhị thức

Nguyễn Minh Hà
Đường thẳng và đường tròn luôn đi qua điểm cố đinh