__________________

Câu lạc bộ Toán học được Viện Toán học Việt Nam tổ chức cho học sinh trung học có năng khiếu về Toán. Mục đích của Câu lạc bộ là bồi dưỡng cho học sinh kiến thức, khả năng tư duy và diễn đạt toán học nhằm giúp học sinh học tập môn Toán tốt hơn.

Địa điểm: phòng 301, Viện Toán học

Liên hệ: mathclubATmath.ac.vn

 

 ___________________________

Đơn vị tài trợ

- Quỹ hỗ trợ Toán học, Viện Toán học

- Trung tâm giảng dạy Toán và Khoa học bằng tiếng Anh

Bài giảng
Chủ Nhật 29/5/2011, TS. Nguyễn Duy Thái Sơn : Tổng quát hóa và tương tự hóa qua lời giải một số bài toán Tổng quát hóa và tương tự hóa qua lời giải một số bài toán

Tổng quát hóa và tương tự hóa qua lời giải một số bài toán