Chuyên đề Tổ hợp 30/3-2/4, 2012 
Địa điểm: các bài giảng sẽ diễn ra tại hội trường
301, Viện Toán học Hà Nội, 18 Hoàng Quốc Việt.

Thời gian: sáng từ 8h-11h30, chiều từ 14h-17h30.

Chiều thứ 6, 14h-17h30
Một số khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị ,
Thầy Nguyễn Chu Gia Vượng, Viện Toán học.

Sáng thứ 7, 8h-11h30
Bất biến,
Thầy Lê Anh Vinh, Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội.

Chiều thứ 7, 14h-17h30
Phương pháp đếm,
Thầy Trần Nam Dũng, Đại học KHTN, ĐHQG Tp Hồ Chí Minh.

Sáng Chủ nhật, 8h-11h30
Nguyên lý cực hạn,
Thầy Trần Nam Dũng, Đại học KHTN, ĐHQG Tp Hồ Chí Minh.

Chiều Chủ nhật, 14h-17h30
Lý thuyết trò chơi,
Cô Phan Thị Hà Dương, Viện Toán học.

Sáng thứ 2, 8h-11h30
Bài toán xây dựng trong tổ hợp,
Thầy Vũ Thế Khôi, Viện Toán học.