TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC 2013

Hà Nội, 28/7 – 06/8/2013

Mục đích: Bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các em học sinh giỏi toán THPT, bổ sung cho các em một số kiến thức chuẩn bị tham dự các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Đơn vị tổ chức: Viện Toán học (Câu lạc bộ toán học).

Đơn vị tài trợ chính: Chương tŕnh trọng điểm quốc gia Phát triển toán học đến năm 2020.

Đơn vị tài trợ:

·       Quỹ Phát triển Toán học

·       Viện Toán học

·       Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Ban tổ chức: TS. Nguyễn Thị Lê Hương (Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, đồng Trưởng ban), PGS. TS. Vũ Thế Khôi (Viện Toán học, đồng Trưởng ban), TS. Đoàn Trung Cường (Viện Toán học), Th.S. Trần Thị Phương Thảo (Viện Toán học, Thư kư), TS. Nguyễn Chu Gia Vượng (Viện Toán học).

Nội dung: Các bài giảng về H́nh học, Số học, Đại số và Tổ hợp do các thầy cô giáo giàu kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng học sinh chuyên toán giảng dạy:

·     Phan Thị Hà Dương (Viện Toán học)

·     Thầy Phùng Hồ Hải (Viện Toán học)

·     Thầy Trần Quang Hùng (Khối chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội)

·     Thầy Hà Duy Hưng (Khối chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội)

·     Thầy Hà Huy Khoái (ĐH Thăng Long)

·     Thầy Mạc Đăng Nghị (THPT chuyên Hải Dương)

·     Thầy Nguyễn Duy Thái Sơn (ĐH Sư phạm, Đại học Đà Nẵng)

Thời gian: từ Chủ nhật ngày 28/7/2013 đến Thứ Ba ngày 06/8/2013.

Địa điểm: Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đối tượng tham dự: Các học sinh tham gia theo h́nh thức cử tuyển. Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn  các học sinh tham gia trường hè dựa trên danh sách học sinh do các trường THPT chuyên (từ Huế trở ra) gửi đến Ban tổ chức.

Thông tin tài trợ: Trường hè sẽ tài trợ cho mỗi học sinh tham dự các chi phí gồm

·       Học phí;

·       Chỗ ở tại Hà Nội;

·       Vé đi lại 2 chiều bằng tàu (ngồi mềm) hoặc ô tô;

·       Một phần tiền ăn.

Thời hạn đăng kư: Danh sách đăng kư gửi trước ngày 30/6/2013 về Câu lạc bộ Toán học qua địa chỉ: mathclub@math.ac.vn.

Thông tin cập nhật: Các thông tin về trường hè được cập nhật trên trang web tại địa chỉ:

http://viasm.edu.vn/npdm/boiduong-hs/*