Tra cứu tài liệu

Bài viết

Thư viện Viện Toán học mới nhận được 12 quyển sách (xem danh sách dưới đây) do NXB Springer tặng (10 quyển), GS Ngô Việt Trung và GS Phùng Hồ Hải (2 quyển).

Thư viện xin được thông báo để Cán bộ nào có nhu cầu muốn sử dụng các tài liệu dưới đây thì liên hệ trực tiếp với thủ thư của thư viện.

I. Sách do NXB Springer tặng
 1. Peter J. Olver, Chehrzad Shakiban, Applied Linear Algebra. Second edition. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, 2006, 679 pp. ISBN: 978-3-319-91040-6.
 2. Hoffstein, Jeffrey; Pipher, Jill; Silverman, Joseph H. Anintroduction to mathematical cryptography. Second edition. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2014. xviii+538 pp. ISBN: 978-1-4939-1710-5.
 3. Logan, J. David Applied partial differential equations.Third edition Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, Cham, 2015. xii+289 pp. ISBN: 978-3-319-12492-6.
 4. Korte, Bernhard; Vygen, Jens Combinatorialoptimization. Theory and algorithms. Sixth edition of [MR1764207]. Algorithms and Combinatorics, 21. Springer, Berlin, 2018. xxi+698 pp. ISBN: 978-3-662-56038-9.
 5. Lovász, L.; Pelikán, J.; Vesztergombi, K. Discretemathematics. Elementary and beyond. Undergraduate Texts in Mathematics.Springer-Verlag, New York, 2003. x+290 pp. ISBN: 0-387-95584-4.
 6. Cox, David A.; Little, John; O'Shea, Donal Ideals,varieties, and algorithms. An introduction to computational algebraic geometry and commutative algebra. Fourth edition. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, Cham, 2015. xvi+646 pp. ISBN: 978-3-319-16720-6.
 7. Hadeler, Karl Peter Topics in mathematical biology.Lecture Notes on Mathematical Modelling in the Life Sciences. Springer, Cham, 2017. xiv+353 pp. ISBN: 978-3-319-65620-5.
 8. Wells, Raymond O., Jr. Differential and complexgeometry: origins, abstractions and embeddings. Springer, Cham, 2017. xiv+319 pp. ISBN: 978-3-319-58183-5.
 9. Christof Eck, Harald Garcke, Peter Knabner, Mathematical Modeling, Undergraduate Texts in Mathematics. Springer,2017. ISBN: 978-3-319-55160-9.
 10. Tu, Loring W. Differential geometry. Connections, curvature, and characteristic classes. Graduate Texts in Mathematics, 275.Springer, Cham, 2017. xvi+346 pp. ISBN: 978-3-319-55082-4.
II. Sách do GS Ngô Việt Trung và GS Phùng Hồ Hải tặng
 1. Nguyen Tu Cuong, Le Tuan Hoa and Ngo Viet Trung, Commuatative algebra and its interactions to algebraic geometry, Lecture Notes in Mathematics 2210, Springer, 2018, ix+256 pp. ISBN: 978-3-319-75564-9. (02 bản).
LAST_UPDATED2

EuDML chuyển các tài liệu toán học trực tuyến sẵn có thành dạng bộ sưu tập kỹ thuật số tồn tại lâu dài, được mạng lưới các cơ quan đơn vị khoa học phát triển và duy trì.

Cán bộ có thể tham khảo tại địa chỉ: https://eudml.org/

LAST_UPDATED2
Thư viện Viện Toán học mới nhận được 41 quyển sách (xem danh sách tại đây) do GS Hoàng Xuân Phú tặng.

Thư viện xin được thông báo để Cán bộ nào có nhu cầu muốn sử dụng các tài liệu, thì liên hệ trực tiếp với thủ thư của thư viện.
LAST_UPDATED2
Hiện nay một số tạp chí do Viện Toán học mua đã truy cập được http://math.ac.vn/library
Mọi ý kiến đóng góp gửi qua hộp thư: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LAST_UPDATED2
Thông báo về việc truy cập miễn phí các tạp chí của Taylor & Francis
Taylor & Francis cho phép truy cập trực tuyến miễn phí cho tất cả các bài báo được xuất bản sau năm 1996, dành riêng cho người sử dụng tại Việt Nam từ ngày 5/1 – 31/1/2015.
Để truy cập, đăng nhập tại địa chỉ:
Nếu chưa có tài khoản, đăng ký tài khoản mới tại địa chỉ:
 Thông báo về việc truy cập miễn phí các tạp chí của World Scientific
Nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày thành lập, World Scientific miễn phí tất cả các tạp chí trong vòng 1 tháng từ ngày 01/10/2014 đến 31/10/2014. Cán bộ quan tâm có thể tham khảo tại địa chỉ: http://www.worldscientific.com/page/mktemails/2014/09/30/001
LAST_UPDATED2