Tra cứu tài liệu

Thông báo

Thư viện Viện Toán học mới nhận được 41 quyển sách (xem danh sách tại đây) do GS Hoàng Xuân Phú tặng.

Thư viện xin được thông báo để Cán bộ nào có nhu cầu muốn sử dụng các tài liệu, thì liên hệ trực tiếp với thủ thư của thư viện.
LAST_UPDATED2