Tra cứu tài liệu

Thông báo

Thông báo về việc truy cập miễn phí các tạp chí của Taylor & Francis
Taylor & Francis cho phép truy cập trực tuyến miễn phí cho tất cả các bài báo được xuất bản sau năm 1996, dành riêng cho người sử dụng tại Việt Nam từ ngày 5/1 – 31/1/2015.
Để truy cập, đăng nhập tại địa chỉ:
Nếu chưa có tài khoản, đăng ký tài khoản mới tại địa chỉ:
 Thông báo về việc truy cập miễn phí các tạp chí của World Scientific
Nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày thành lập, World Scientific miễn phí tất cả các tạp chí trong vòng 1 tháng từ ngày 01/10/2014 đến 31/10/2014. Cán bộ quan tâm có thể tham khảo tại địa chỉ: http://www.worldscientific.com/page/mktemails/2014/09/30/001
LAST_UPDATED2