Tra cứu tài liệu

Thông báo

Hiện nay do bên Trung tâm TTTL chưa hoàn tất thủ tục mua tạp chí của NXB Sciencedirect nên từ tháng 9/2013 tạm thời sẽ không thể truy cập được các tạp chí của NXB này qua Trung tâm TTTL.

Có thông tin mới về việc truy cập tạp chí của NXB  Sciencedirect  thư viện sẽ thông báo tới cán bộ ngay.
LAST_UPDATED2