Tra cứu tài liệu

Thông báo

Để đáp ứng nhu cầu đọc tài liệu và tìm kiếm thông tin của độc giả trong và ngoài Viện, Thư viện Viện Toán học nhận đăng ký làm Thẻ thư viện.
Đối tượng:
  • - Học viên cao học 322
  • - Tẩt cả các độc giả ngoài Viện có nhu cầu tìm kiếm tài liệu
Nơi đăng ký: Phòng 302, nhà A5, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Thời gian: Từ 08h00 đến 05h00 các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6
 Thủ tục:
  1. Nộp đơn đăng ký làm thẻ (Theo phụ lục 1) có dán 01 ảnh 2 x 4 (mới chụp) và xuất trình chứng minh nhân dân cho thủ thư tại thư viện.
  2. Phí làm thẻ Thư viện: 30.000đ/thẻ.
  3. Đơn đăng ký cần có xác nhận bảo lãnh về tài chính của một cán bộ trong biên chế của Viện Toán học. Trong trường hợp độc giả không trả lại sách đã mượn thì người bảo lãnh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường tương đương giá trị các cuốn sách bị mất.
  4. Thời hạn nhận thẻ: chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày thủ thư nhận đầy đủ yêu cầu làm thẻ, học viên đến nhận thẻ tại thư viện.
  5. Thời hạn thẻ: 01 năm kể từ ngày cấp.
  6. Thư viện sẽ xem xét và duyệt trên từng trường hợp đăng ký làm thẻ.
  7. Độc giả có trách nhiệm bảo quản thẻ, không cho người khác mượn thẻ và không sử dụng thẻ của người khác. Khi bị mất thẻ phải báo ngay cho thủ thư. Nếu để người khác sử dụng thẻ của mình làm mất, hư hỏng tài liệu, trang thiết bị, độc giả phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
LAST_UPDATED2