Tra cứu tài liệu

  1. Communications in Analysis and Geometry (Vol. 6 No. 2;  Vol.12 No.1-2/2012)
  2. Duz Unabhangige Deutsche Universitatszeitung (Vol. 5, 6, 9, 10, 11, 12)
  3. Quantum Topology (Vol,1 No.1-4; Vol.2 No.1-3/2012)
  4. Thai journal of Mathematics (Vol.3 No.2; Vol.4 No.1; Vol.5 No.1-2; Vol.6 No.1-2;Vol.7 No.1-2; 
    Vol.8 No.1-3)
  5. Tohoku Mathematical Publications (Vol.35 - 37)
  6. Tohoku Mathematical Journal (Vol.63 No.4; Vol.64 No.1-3)
LAST_UPDATED2