WEEKLY ACTIVITIES

06 July 2020 - 12 July 2020

Seminar on Analysis
Bài toán Calderón cho một số lớp các tính dẫn trong các miền đối xứng tròn, II
Báo cáo viên: Đặng Anh Tuấn (ĐHKHTN Hà Nội)

Seminar on Algebra and Number Theory
Strict complete intersections
Speaker: Le Ngoc Long

Seminar on Geometry and Topology
Một chứng minh cho giả thuyết đơn đạo phiên bản tôpô của đường cong phẳng phức.
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng (ĐH KHTN)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
How many zeros of a random polynomial are real?
Speaker: Phạm Việt Hùng (IMH-VAST)

Seminar on Algebraic Geometry
Đối đồng điều Cech
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải (Đại học Sư phạm Hà Nội)

06 July 2020 - 12 July 2020
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications