WEEKLY ACTIVITIES

05 March 2018 - 11 March 2018

Conference
IMH-SEAMS school 2018 "Hyperplane Arrangements"
Hanoi, March 05 – March 16, 2018

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Một nhận xét về lsc trong Ekeland principle
Báo cáo viên: Trương Xuân Đức Hà

Seminar on Analysis
Real interpolation, Lorentz spaces, and Sobolev embeddings
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Conference
IMH-SEAMS school 2018 "Hyperplane Arrangements"
Hanoi, March 05 – March 16, 2018

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Dự thảo chương trình giảng dạy các môn XS và TK đào tạo cử nhân ngành Toán ứng dụng
Báo cáo viên: Hồ Đăng Phúc và Đoàn Thái Sơn

05 March 2018 - 11 March 2018
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications