Lịch sử dụng phòng hội thảo, hội trường

I. Nhà A6

 

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị sử dụng

Ghi chú

05/03/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học,

Trường quốc tế: các phát triển gần đây trong lĩnh vực động lực học ngẫu nhiên và giải tịch ngẫu nhiên

Từ 8:00 – 18:00.

26/02/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học,

Hội nghị: Nevanlinna theory and Complex geometry in Honor of Lê Văn Thiêm’s Centenảy

Từ 8:00 – 18:00

02/02/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Hội nghị Tổng kết năm 2017

8h00 – 18:00

12/1/2018


Hội trường tầng 2,3 - A6

Bài giảng liên viện Toán-Lý

Nobel Vật lý 2017 – Thuyết tương đối rộng Einstein và Sóng hấp dẫnTừ 8:00 – 12:00

10-11/01/2017

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC,

Hội thảo quốc tế về chiến lược phát triển vệ tính Việt Nam

Từ 8:00 – 18:00

29/12/2017

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học,

Hội nghị: Tổng kết hoạt động văm 2017 và Đại hội cán bộ, viên chức

Từ 8:00 – 18:00

14-16/12/2017

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học,

International Workshop: “Optimization Algorithms and Some Related Problems”

Từ 8:00 – 18:00

 II. Nhà A5

Xem chi tiết lịch sử dụng phòng tại đây.

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications