WEEKLY ACTIVITIES

21 May 2018 - 27 May 2018

Seminar on Differential Equations
Sharp Sobolev inequalities II
Speaker: Dao Quang Khai

Seminar on Algebra and Number Theory
A note on pseudoconvex hypersurfaces of infinite type in $\mathbb C^n$
Speaker: Ninh Van Thu

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Shortest path from a point to a segment in a simple polygon
Speaker: Phong Thi Thu Huyen

21 May 2018 - 27 May 2018
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

Chuyên mục

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác