WEEKLY ACTIVITIES

12 November 2018 - 18 November 2018

Seminar on Neuro-Fuzzy Systems with Applications
Compositional Rule of Inference in Picture Fuzzy Logics with applications
Speaker: Pham Van Hai

Conference
Hội thảo "Lý thuyết Đồ thị và Ứng dụng"
Hà Nội, 15 – 16/11/2018

Seminar on Analytic Geometry
Leavitt path algebras IV
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
LAN property for the drift parameter of ergodic diffusions with jumps from discrete observations
Speaker: Tran Ngoc Khue

Conference
Hội thảo "Lý thuyết Đồ thị và Ứng dụng"
Hà Nội, 15 – 16/11/2018

Seminar on Algebraic Geometry
Grothendieck's existence theorem in formal geometry (part 2)
Speaker: Pham Thanh Tam

12 November 2018 - 18 November 2018
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

Chuyên mục

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác

New Scientiffic Publications