Đề tài cấp Viện HLKHCN

Stt

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

 Kinh phí

 Tổng kinh phí được phê duyệt

 Kinh phí đã cấp

I. Đề tài KH&CN Chủ tịch Viện giao

1

VAST.

CTG 01/16-17

Xây dựng nhóm nghiên cứu và hướng nghiên cứu giải tích phức

PGS. TSKH Phạm Hoàng Hiệp

2016-2017

      800.000.000

         400.000.000

II. Đề tài độc lập cán bộ trẻ

1

VAST.

ĐLT 01/16-17

Các ideal đơn thức và nhị thức: Tổ hợp, hình học kỳ dị và áp dụng

TS Hoàng Lê Trường

2016-2017

      500.000.000

         250.000.000

III. Nhiệm vụ phối hợp với Bộ KH&CN

1

 

Xây dựng đề án thành lập trung tâm quốc tế đào tạo và nghiên cứu toán học đạt chuẩn khu vực và thế giới được Unesco công nhận

PGS.TS Phan Thị Hà Dương

2016

      100.000.000

         100.000.000

2

 

Nhiệm vụ:  Xây dựng chính sách tài chính thu hút học viên tài năng cho trung tâm dạng 2 dưới sự bảo trợ của UNESCO “Trung tâm quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu toán học”

PGS. TS Phan Thị Hà Dương

2017

      100.000.000

         100.000.000

IV. Nhiệm vụ hợp tác quốc tế

1

VAST.HTQT
.Pháp.01/14-15.

Hợp tác quốc tế Việt Pháp: Hợp tác nghiên cứu toán học LIA format Việt Nam

GS. TSKH Lê Tuấn Hoa

2014-2015

    170.000.000

         170.000.000

2

VAST.HTQT
.Pháp.03/16-17
.

Hợp tác quốc tế Việt Pháp: Triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác nghiên cứ LIA FORMATH VIET NAM

GS. TSKH Phùng Hồ Hải

2016-2017

    200.000.000

         200.000.000

3

VAST.HTQT
.NHAT.01/16-18

Hợp tác quốc tế Việt Nhật: Các phương pháp đồng điều trong Đại số giao hoán và ứng dụng trong Hình học và Tổ hợp

GS. TSKH Lê Tuấn Hoa

2016-2018

    300.000.000

         200.000.000

4

VAST.HTQT
.Nga.01/16-17

Hợp tác quốc tế Việt Nga: Phương trình vi phân đại số phụ thuộc tham số: Lý thuyết định tính và các phương pháp số

PGS. TS Tạ Duy Phượng

2016-2017

    200.000.000

         200.000.000

 

LAST_UPDATED2