Vacant Positions

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

2017 VTH Được sự phê duyệt của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Toán học tổ chức tuyển viên chức đợt 2 năm 2019

Chỉ tiêu xét tuyển: 02 viên chức, chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Thời gian tổ chức xét tuyển: Tháng 11 năm 2019

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 28/9/2019 đến hết ngày 28/10/2019

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Tổng hợp - Viện Toán học, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; điện thoại: 024.3756.3474 (số máy lẻ: 206) hoặc số đt 02438363113.

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng và hồ sơ dự xét tuyển xem thông tin chi tiết xem tại đây

Quy chế tuyển dụng, quản lý và sử dụng viên chức mới tuyển dụng của Viện Toán học.

 Phiếu đăng ký dự tuyển download tại đây

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications