Vacant Positions

Kết quả phỏng vấn tuyển viên chức và danh sách trúng tuyển dự kiến đợt tuyển dụng viên chức năm 2019

Kết quả phỏng vấn tuyển viên chức và danh sách trúng tuyển dự kiến, đợt tuyển dụng viên chức năm 2019

Kết quả phỏng vấn tuyển viên chức, xem tại đây

Danh sách trúng tuyển dự kiến, xem tại đây

LAST_UPDATED2