Vacant Positions

Thông báo triệu tập ứng viên dự tuyển viên chức, Viện Toán học 2019

Hội đồng xét tuyển viên chức Viện Toán học năm 2019 thông báo triệu tập các ứng viên dự xét tuyển viên chức năm 2019 có mặt tại Viện Toán học, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội:

  1. Phổ biến quy chế, các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng: ngày 6/8/2019
  2. Phỏng vấn chuyên môn: ngày 10/8/2019 (Chú ý mang theo giấy tờ tùy thân).

Xem Thông báo chi tiết kèm theo.

Liên hệ ĐT: 0983027280 giải đáp:

Danh sách vào phỏng vấn sẽ theo trình tự:

  • Phỏng vấn ứng viên là tiến sĩ
  • Phỏng vấn ứng viên là thạc sĩ
  • Phỏng vấn ứng viên là cử nhân.

 

LAST_UPDATED2