Vacant Positions

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

 

2017 VTHĐược sự phê duyệt của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Toán học tổ chức tuyển viên chức năm 2019

 Chỉ tiêu xét tuyển: 03 viên chức, chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên

 Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Thời gian tổ chức xét tuyển: Tháng 8 năm 2019

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 24/7/2019

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Tổng hợp - Viện Toán học, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; điện thoại: 024.3756.3474 (số máy lẻ: 206).

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng và hồ sơ dự xét tuyển xem thông tin chi tiết xem tại đây

Quy chế tuyển dụng, quản lý và sử dụng viên chức mới tuyển dụng của Viện Toán học.

 Mẫu Đơn xin dự tuyển và Lý lịch khoa học

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications