Vacant Positions

Thông báo Về việc trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2018

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/ 2012 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-VTH ngày 09/05/2018 Viện trưởng công nhận trúng tuyển viên chức, Viện Toán học thông báo các ứng viên có tên sau đây đã trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2018:

  1. Vũ Thị Hướng, sinh ngày 26/03/1989,
  2. Vương Văn Yên, sinh ngày 19/08/1995.

Các ứng viên trúng tuyển được quyền liên hệ với Viện để thỏa thuận và ký hợp đồng làm việc theo quy định hiện hành đến trước ngày 15/06/2018. Đến thời hạn nói trên nếu ứng viên chưa ký hợp đồng làm việc mà không có lý do chính đáng thì Quyết định này không còn hiệu lực.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý tổng hợp, Viện Toán học

Số 18 Hoàng Quốc Viêt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.3756.3474 (số máy lẻ: 206) hoặc 04.383.63.11./.

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications