Vacant Positions

Danh sách trúng tuyển viên chức kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2017

Danh sách trúng tuyển viên chức, xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2017

  1. Chu Thị Mai Hồng, 28/02/1995, Nghiên cứu viên, Trung tâm Đào tạo sau đại học
  2. Nguyễn Đình Vũ, 17/04/1995, Nghiên cứu viên, Trung tâm Đào tạo sau đại học
LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications