Vacant Positions

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017

2017 VTHViện Toán học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển dụng viên chức với chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên

Chỉ tiêu xét tuyển: 02 viên chức với chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến từ ngày 25/10 đến ngày 31/10/2017.
Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 14/10/2017
Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Tổng hợp - Viện Toán học, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; điện thoại: 04.3756.3474 (số máy lẻ: 206).
Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng và hồ sơ dự xét tuyển xem thông tin chi tiết xem tại đây

Mẫu Đơn xin dự tuyển và Lý lịch khoa học

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications