News

Hội nghị đánh giá kết quả làm việc của nghiên cứu sinh

Ngày 30/10/2014, Viện Toán học tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả làm việc của nghiên cứu sinh

 

Mục đích của Hội nghị: kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc của từng nghiên cứu sinh, từ đó có những quyết định cụ thể cho từng nghiên cứu sinh và tập thể hướng dẫn, có những điều chỉnh cần thiết trong các biện pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu sinh. Hội nghị đánh giá kết quả làm việc của nghiên cứu sinh được tổ chức hàng năm là động lực quan trọng giúp các nghiên cứu sinh và các tập thể hướng dẫn đẩy mạnh hơn nữa tiến độ làm việc để hoàn thành công việc đúng thời hạn.

 

Đến dự Hội nghi có:

  • GS. TSKH Phùng Hồ Hải, Phó Viện trưởng Viện Toán học
  • PGS. TS Nguyễn Việt Dũng, Phó Viện trưởng Viện Toán học
  • GS. TSKH Nguyễn Đông Yên, Giám đốc Trung tâm Đào tạo sau đại học
  • TS. Nguyễn Chu Gia Vượng, Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo sau đại học

Tham dự hội nghị còn có các Thày cô giáo trong Viện Toán học, các cán bộ nghiên cứu của Viện Toán học cùng toàn thể các nghiên cứu sinh

Mở đầu Hội nghị, GS. TSKH Phùng Hồ Hải thay mặt Lãnh đạo Viện phát biểu khai mạc Hội nghị 

IMG 8039 2

GS. TSKH Phùng Hồ Hải phát biểu khai mạc Hội nghị  

 

GS. TSKH Nguyễn Đông Yên, trình bày báo cáo công tác đào tạo nghhiên cứu sinh năm 2014 của Viện Toán học

Tại hội nghị, có 2 nghiên cứu sinh:

  • Nguyễn Văn Ninh (Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Việt Dũng)
  • Nguyễn Thị Ngọc Oanh (Cán bộ hướng dẫn: GS. TSKH Đinh Nho Hào)

được chọn trình bày báo cáo điển hình

Có 19 NCS đăng ký trình bày báo cáo kết quả làm việc kết quả làm việc. 

Viện Toán học được Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh từ năm 1979. Cho đến nay, Viện đã tuyển được 35 khóa nghiên cứu sinh. Đã đào tạo được 153 Tiến sĩ và 7 Tiến sĩ khoa học. 

Hiện nay, Viện đang đào tạo 33 NCS, trong đó có 3 NCS theo Đề án 911, 4 NCS đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ ở Hội đồng  cấp phòng.

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications