News

Thông báo "Lễ kỷ niệm 50 năm Viện Toán học đi vào hoạt động"

Thời gian: 10h00, thứ Sáu, 16/10/2020

Địa điểm: Hội trường 301 A5, Viện Toán học

Chương trình dự kiến

  • Báo cáo tổng quan của Viện Toán học
  • Chia sẻ cảm tưởng của đại diện cán bộ, học viên Viện Toán học
  • Phát biểu của đại diện một số đơn vị bạn
  • Phát biểu của lãnh đạo các cấp
  • Chụp ảnh kỷ niệm
  • Liên hoan nhẹ
LAST_UPDATED2