News

Danh sách ứng viên được đề nghị Hội đồng Giáo sư nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 của Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Viện Toán học

Danh sách ứng viên được đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019 của Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Viện Toán học

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

GS/PGS

1

Phan Thành An

GS

Toán học, Toán ứng dụng

Viện Toán học

2

Đoàn Trung Cường

PGS

Toán học, Đại số và Lý thuyết số

Viện Toán học

3

Trần Vũ Khanh

PGS

Toán học, Toán giải tích

ĐH Tân Tạo

4

Nguyễn Duy Tân

PGS

Toán học, Đại số và Lý thuyết số

Viện Toán học

5

Hoàng Lê Trường

PGS

Toán học, Đại số và Lý thuyết số

Viện Toán học

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications