News

Thông báo "Tọa đàm: Đào tạo Toán Ứng dụng bậc Thạc Sỹ tại Viện Toán học"

Tọa đàm: Đào tạo Toán Ứng dụng bậc Thạc Sỹ tại Viện Toán học

Thời gian: 14h ngày 31 tháng 07 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 2 tòa nhà A6, 18B Hoàng Quốc Việt Hà Nội

Nội dung:

  1. GS Vũ Hà Văn: Giới thiệu về Viện nghiên cứu dữ liệu lớn của Vingroup;
  2. GS Phùng Hồ Hải: Giới thiệu về các chương trình đào tạo Viện Toán học;
  3. PGS Đoàn Thái Sơn: Chương trình Toán ứng dụng bậc Thạc Sỹ 2019-2021.
LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications