News

Thông báo Hội nghị tổng kết và Đại hội cán bộ, viên chức 2018

Viện Toán học sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động và Đại hội viên chức năm 2018 vào ngày 28/12/2018 (thứ Sáu).

Buổi sáng: Hội nghị tổng kết, từ 9h00 đên 11h45;

Buổi trưa: Liên hoan tổng kết tại Viện;

Buổi chiều: Đại hội Viên chức, từ 14h00 đến 17h00.

Chi tiết chương trình sẽ được kèm theo thông báo tiếp theo.

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications