News

Thông báo Đại hội Công đoàn

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Toán học và sự chuẩn y của Ban thường vụ Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ban chấp hành công đoàn Viện Toán học quyết định tổ chức Đại hội công đoàn
Nội dung:

  • Góp ý kiến cho hoạt động công đoàn.
  • Tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017
  • Xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của công đoàn trong nhiệm kỳ tới.
  • Bầu Ban chấp hành công đoàn mới nhiệm kỳ 2017-2022
  • Bầu đại biểu tham dự Đại hội công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thời gian: 9h30 ngày thứ sáu, 19 tháng 5 năm 2017
Địa điểm: Hội trường 301, Nhà A5 Viện Toán học

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications