WEEKLY ACTIVITIES

May 2022

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Nguyên lý cực đại và ứng dụng trong một số mô hình toán học (tiếp theo báo cáo ngày 27/4/2022)
Người báo cáo: Võ Hoàng Hưng (Đại học Sài Gòn)

Seminar on Algebra and Number Theory
The quaternionic Nullstellensatz
Speaker: Elad Paran (The Open University of Israel)

Seminar on Optimization and Control Theory
Bù bất định phi tuyến và tuyến tính hóa chính xác thông minh trong điều khiển bám
Người báo cáo: GS. TS. Nguyễn Doãn Phước (Đại học Bách Khoa Hà Nội)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Approximation of stochastic integrals with jumps via weighted BMO approach
Người báo cáo: TS. Nguyễn Trần Thuận (Saarland University-Germany & Vinh University)

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Microlocalization and Donaldson-Thomas theory
Adeel Khan (Academia Sinica)

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Spectra of derived categories of Noetherian schemes
Speaker: Hiroki Matsui (Tokushima University)

Seminar on Optimization and Control Theory
Projected subgradient method for quasiconvex optimization and related problems
Người báo cáo: TS. Lê Hải Yến

Seminar on Differential Equations
Tiêu đề: Nghiệm bùng nổ cho phương trình truyền nhiệt phi tuyến: Phần II
Người báo cáo: TS. Dương Giao Kỵ, Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP HCM

Seminar on Algebra and Number Theory
Strongly quasiconvex subgroups in graph of groups.
Speaker: Nguyễn Thanh Hoàng (Đại học Sư Phạm Đà Nẵng)

Seminar on Geometry and Topology
Second main theorems for meromorphic mappings into projective varieties and arbitrary families of hypersurfaces
Speaker: Si Duc Quang (University of Education, Hanoi)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Avikainen’s estimate and its application to numerical analysis for SDEs
Speaker: Assoc. Prof. Dai Taguchi (Okayama University, Japan)

Seminar on Algebraic Geometry
Symmetric monoidal categories
Người báo cáo: Hoàng Mạnh Trường (Đại học FPT)

Seminar on Algebraic Geometry
Esnault - Viehweg Vanishing Theorem for Complex manifolds in Fujiki's class and question on its generalization
Người báo cáo: Trần Phan Quốc Bảo (Đại học Công nghệ Thông tin)

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Noether-Severi inequality and equality for irregular threefolds of general type
Speaker: Tong Zhang (East China Normal University)

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Recent developments on rigid local systems
Speaker: Hélène Esnault (Freie Universität Berlin)

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Characteristic Sets and Characteristic Numbers of Matrix Two-Person Games
Người báo cáo: Nguyễn Đông Yên (Viện Toán học)

Seminar on Algebra and Number Theory
Newton polytope of symmetric polynomials
Speaker: Đặng Tuấn Hiệp (Đại học Đà Lạt)

Seminar on Analysis
Bất đẳng thức Caffarelli-Kohn-Nirenberg (CKN)
Người báo cáo: Đặng Anh Tuấn (ĐHKHTN-HN)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Adaptive nonparametric estimation of a component density in a two-class mixture model
Báo cáo viênr: TS. Hoàng Văn Hà (ĐHKHTN-ĐHQGHCM)

Seminar on Algebraic Geometry
Algebraic Brauer groups modulo constants of homogeneous spaces
Người báo cáo: Nguyễn Mạnh Linh (Université Paris-Saclay)

Seminar on Differential Equations
Stability estimate for the sharp second order uncertainty principle.
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Văn Hoàng, Đại học FPT

May 2022
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications