WEEKLY ACTIVITIES

July 2018

Seminar on Computational Geometry
Bresenham's Line Algorithm
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Quyên

Seminar of Center for Graduate Training
Về sự hội tụ yếu trong không gian Hardy H^1
Báo cáo viên: PGS. TS Lương Đăng Kỳ (Đại học Quy Nhơn)

Seminar on Computational Geometry
Thuật toán DDA (Digital Differential Analyzer)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Seminar of Center for Graduate Training
Gradient estimates on Riemannian manifolds
Báo cáo viên: PGS. Nguyễn Thạc Dũng

Seminar of Center for Graduate Training
Noise induces phenomena
Báo cáo viên: PGS. Đoàn Thái Sơn

July 2018
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications