WEEKLY ACTIVITIES

Một số vấn đề trong hình học và tô pô
Hà Nội, 19,20/12/2022

Thời gian: 19,20/12/2022.

Lý do-mục đích: Tổng kết các hoạt động nghiên cứu và trao đổi hợp tác trong năm giữa nhóm hình học và tô pô ở Viện Toán học với một số đồng nghiệp trong và ngoài nước. Giới thiệu một số kết quả nghiên cứu trong thời gian gần đây theo hướng Hình học và tô pô.

Cơ quan tổ chức: Viện Toán học

Đăng ký tham dự: gửi đến email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chương trình chi tiết xem tại đây

Back