WEEKLY ACTIVITIES

Bài giảng về "ANALYSIS OF REACTION-DIFFUSION SYSTEMS"
Diễn giả: GS. Tăng Quốc Bảo, Trường Đại học Graz, Áo
Thời gian: Từ 9h-11h30 ngày từ 09 tháng 08 năm 2022
Địa điểm: Phòng 301, nhà A5 Viện Toán học

Thông tin chi tiết về chuỗi bài giảng, xin mời xem tại đây

Back