WEEKLY ACTIVITIES

Second-order variational analysis in second-order cone programming
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Vân Hằng

Thời gian: 9h, Thứ 4 ngày 2/12/2020

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: Xem tại đây

Back

New Scientiffic Publications